Výcvik pilotů ULL

Létání na ultralehkých letadlech je nejdostup- nějším a proto nejžádanějším druhem létání. Pilotní průkaz pilota ultralehkých letadel (ULL) opravňuje k samostatnému řízení letadel do celkové maximální vzletové hmotnosti 450 kg

 

Podmínky pro zahájení výcviku

 

  • minimální věk 15 let

  • osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy u určeného sportovního lékaře

Průběh pilotního výcviku

 

Pilotní výcvik probíhá dle osnovy výcviku UL3 v rozsahu

  • 45 hodin teorie

  • 20 hodin praxe (počet 20 hodin je minimem vyžadovaným osnovou UL3. Počet skutečně odlétaných hodin záleží vždy na schopnostech žáka)

Zkouška pro získání pilotního průkazu

 

Teoretická zkouška probíhá složením testu v určeném zkušebním středisku, kterou potvrdí  inspektor provozu ULL. Praktická část se provádí po úspěšném složení teoretické části zkoušky. Lety jsou prováděny s inspektorem provozu ULL, při kterých zkoušející ověřuje úroveň techniky pilotáže žáka v rozsahu cvičení předepsaných výcvikovou osnovou